Pokój i Dobro!
Witamy na stronie Biblioteki Prowincjalnej (OFMConv)
przy WSD Franciszkanów w Krakowie
Z powodu budowy nowego budynku biblioteki zbiory są niedostępne.
Digitalizacja zabytkowego księgozbioru

polona-opengraph


read more
Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru


read more
Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


read more